case study: ABI w praktyce

category: Trainings in protection of personal date

Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swoich praw wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. Świadomość ta zwykle koncentruje się wokół kilku pojęć:

Są to najczęściej używane słowa, z którymi ludzie kojarzą ochronę danych. W praktyce Administrator Bezpieczeństwa Informacji dźwiga odpowiedzialność za działania firmy na danych osobowych.

Naszą misją jest poszerzyć Państwa wiedzę na temat ochrony danych osobowych i w ten sposób ustrzec przed karą za nieprawidłowe działania.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Więcej informacji na www.abiwpraktyce.pl

show all projects