offer - SMS mailing

Mailing SMS to forma wysyłek przeprowadzanych bezpośrednio na telefony komórkowe. W przeciwieństwie do standardowego mailingu, nośnikiem reklamy staje się wiadomość SMS. Może być ona wysyłana zarówno do posiadanych już przez Klientów baz własnych, jak i do wyselekcjonowanych i zakupionych za pośrednictwem agencji Bild Media Creation baz, od zewnętrznych dostawców. Mailing SMS to szybka, tania, a co najważniejsze skuteczna forma reklamy trafiająca bezpośrednio do potencjalnego klienta. Pozwala dotrzeć do interesującej nas grupy odbiorców np: z konkretnego obszaru. Wysyłka może być przeprowadzana samodzielnie przez Klienta lub zlecona pracownikowi agencji Bild Media Creation. Przeprowadzenie wysyłki SMS jest wyjątkowo proste i nie wymaga dużej ilości czasu, o czym przekonali się Klienci korzystający ze stworzonej przez nas i opatentowanej platformy CRM QIWI.

recent case-study in this category:

Port Łódź

BMCreation agency cooperating with INTER IKEA CENTER POLAND S.A. in terms of sending advertising shipment that would encourage the citizens to visit

see case study
sPort Łódź
sSieradz Open Hair Festival

Sieradz Open Hair Festival

Sieradz Open Hair Festiwal is a yearly event which already has a lot of fans and thanks to additional promotion it is continually gaining popularity.

see case study
go to main page