offer - Competitions

Konkursy to jedna z najpopularniejszych form działań intensyfikujących sprzedaż. Cechą charakterystyczną konkursów, odróżniającą je od loterii, jest wykluczenie elementu losowości. Są to akcje, w których uczestnicy rywalizują poprzez wykonanie np. najlepiej, najszybciej lub najbardziej kreatywnie określonego zadania konkursowego. Nagrody w przypadku konkursów przyznawane są przez ustaloną Komisję. Organizacja konkursu nie wymaga specjalnej zgody Izby Celnej. Konkursy mogą być organizowane w różnych wariantach:

Korzyści:
recent case-study in this category:

Zbyszko

ZM Zbyszko Christmas competition organized by Meat Processing Plant and Sports and Recreational Centre is an action whose aim was to attract new Customers

see case study
sZbyszko
sGroszek

Groszek

The owner of the national set of branches Groszek – Koncept Retail Company decided to organize for their loyal Customers a nice surprise which was

see case study
go to main page