offer - ABI w praktyce - Ochrona Danych Osobowych

Organizujemy cykliczne konferencje poświęcone za¬gadnieniom dotyczącym ochrony danych osobowych. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w dzia¬łalność Agencji BMC. Przy ścisłej współpracy z kancelarią Lubasz&Wspólnicy cykliczne prowadzone są spotkania o charakterze szkoleniowym, których głównym celem jest objaśnienie uczestnikom jak zbierać dane, prze¬chowywać je oraz z nich korzystać w odpowiedni spo¬sób zarówno pod względem prawnym, technologicznym jak i marketingowym. Podczas konferencji staramy się przekazać niezbędną i skomplikowaną wiedzę prawniczą w prosty i atrakcyjny dla jej uczestników sposób. Realizujemy go poprzez liczne warsztaty, przykłady i ćwiczenia praktyczne. Osoby prowadzące wykłady chętnie odpowiadają na wszystkie pytania uczestników i starają się przekazać im jak najwięcej cennych porad. Zapraszamy na www.abiwpraktyce.pl.

go to main page